Nabídka parcel Vendolí

1
Parcela je Volná
1 931 951 Kč
899 m² pro samostatný RD
2
Parcela je Volná
1 882 524 Kč
876 m² pro samostatný RD
3
Parcela je Rezervovaná
1 923 355 Kč
895 m² pro samostatný RD
4
Parcela je Rezervovaná
1 938 398 Kč
902 m² pro samostatný RD
5
Parcela je Volná
1 938 398 Kč
902 m² pro samostatný RD
6
Parcela je Volná
1 992 123 Kč
927 m² pro samostatný RD
7
Parcela je Volná
1 738 541 Kč
809 m² pro samostatný RD
8
Parcela je Rezervovaná
1 854 587 Kč
863 m² pro samostatný RD
9
Parcela je Volná
1 873 928 Kč
872 m² pro samostatný RD
10
Parcela je Rezervovaná
1 912 610 Kč
890 m² pro samostatný RD
11
Parcela je Volná
1 974 931 Kč
919 m² pro samostatný RD
12
Parcela je Volná
2 028 656 Kč
944 m² pro samostatný RD
25
Parcela je Volná
1 781 521 Kč
829 m² pro samostatný RD
26
Parcela je Volná
1 809 458 Kč
842 m² pro samostatný RD
27
Parcela je Rezervovaná
1 699 859 Kč
791 m² pro samostatný RD
28
Parcela je Prodaná
756 m² pro samostatný RD
29
Parcela je Volná
1 738 541 Kč
809 m² pro samostatný RD
30
Parcela je Rezervovaná
1 779 372 Kč
828 m² pro samostatný RD
32
Parcela je Prodaná
870 m² pro samostatný RD
31
Parcela je Rezervovaná
1 882 524 Kč
876 m² pro samostatný RD
33
Parcela je Rezervovaná
1 906 163 Kč
887 m² pro samostatný RD
34
Parcela je Volná
1 880 375 Kč
875 m² pro samostatný RD
35
Parcela je Volná
1 579 515 Kč
735 m² pro samostatný RD
36
Parcela je Prodaná
919 m² pro samostatný RD
37
Parcela je Volná
1 721 349 Kč
801 m² pro samostatný RD
38
Parcela je Volná
1 671 922 Kč
778 m² pro samostatný RD
55
Parcela je Rezervovaná
3 141 400 Kč
1642 m² pro samostatný RD
56
Parcela je Prodaná
1987 m² pro samostatný RD
43
Parcela je Volná
1 895 418 Kč
882 m² pro dvojdům
44
Parcela je Volná
1 850 289 Kč
861 m² pro dvojdům
45
Parcela je Volná
1 805 160 Kč
840 m² pro dvojdům
46
Parcela je Volná
1 760 031 Kč
819 m² pro dvojdům
47
Parcela je Volná
1 714 902 Kč
798 m² pro dvojdům
48
Parcela je Volná
1 669 773 Kč
777 m² pro dvojdům
49
Parcela je Volná
1 626 793 Kč
757 m² pro dvojdům
50
Parcela je Volná
1 581 664 Kč
736 m² pro dvojdům
51
Parcela je Volná
1 536 535 Kč
715 m² pro dvojdům
52
Parcela je Volná
1 538 684 Kč
716 m² pro dvojdům
53
Parcela je Volná
1 594 558 Kč
742 m² pro dvojdům
54
Parcela je Volná
1 648 283 Kč
767 m² pro dvojdům
  • k dispozici
  • rezervováno
  • prodáno
Typ E. číslo P. číslo Výměra Cena bez provize RK Stav
RD 1 4212/2 899,00 m2 1 931 951 ,- Kč
RD 2 4212/3 876,00 m2 1 882 524 ,- Kč
RD 3 4212/4 895,00 m2 1 923 355 ,- Kč
RD 4 4212/5 902,00 m2 1 938 398 ,- Kč
RD 5 4241/1 902,00 m2 1 938 398 ,- Kč
RD 6 4241/2 927,00 m2 1 992 123 ,- Kč
RD 7 4212/6 809,00 m2 1 738 541 ,- Kč
RD 8 4212/7 863,00 m2 1 854 587 ,- Kč
RD 9 4212/8 872,00 m2 1 873 928 ,- Kč
RD 10 4212/9 890,00 m2 1 912 610 ,- Kč
RD 11 4241/3 919,00 m2 1 974 931 ,- Kč
RD 12 4241/4 944,00 m2 2 028 656 ,- Kč
RD 25 4241/17 829,00 m2 1 781 521 ,- Kč
RD 26 4241/19 842,00 m2 1 809 458 ,- Kč
RD 27 4241/21 791,00 m2 1 699 859 ,- Kč
RD 28 4241/23 756,00 m2
RD 29 4241/18 809,00 m2 1 738 541 ,- Kč
RD 30 4241/20 828,00 m2 1 779 372 ,- Kč
RD 31 4241/22 876,00 m2 1 882 524 ,- Kč
RD 32 4241/24 870,00 m2
RD 33 4241/26 887,00 m2 1 906 163 ,- Kč
RD 34 4241/28 875,00 m2 1 880 375 ,- Kč
RD 35 4241/30 735,00 m2 1 579 515 ,- Kč
RD 36 4241/25 919,00 m2
RD 37 4241/27 801,00 m2 1 721 349 ,- Kč
RD 38 4241/29 778,00 m2 1 671 922 ,- Kč
DD 43 4241/14 882,00 m2 1 895 418 ,- Kč
DD 44 4241/13 861,00 m2 1 850 289 ,- Kč
DD 45 4241/12 840,00 m2 1 805 160 ,- Kč
DD 46 4241/11 819,00 m2 1 760 031 ,- Kč
DD 47 4241/10 798,00 m2 1 714 902 ,- Kč
DD 48 4241/9 777,00 m2 1 669 773 ,- Kč
DD 49 4241/8 757,00 m2 1 626 793 ,- Kč
DD 50 4241/7 736,00 m2 1 581 664 ,- Kč
DD 51 4241/6 715,00 m2 1 536 535 ,- Kč
DD 52 4212/14 716,00 m2 1 538 684 ,- Kč
DD 53 4212/13 742,00 m2 1 594 558 ,- Kč
DD 54 4212/12 767,00 m2 1 648 283 ,- Kč
RD 55 4212/11 1642,00 m2 3 141 400 ,- Kč
RD 56 4212/10 1987,00 m2
Ceník k 1.12.2023
Soubor .pdf
405 kB